Graag geven we een kijkje in de keuken van de Schakelgroep die eind januari weer bij elkaar kwam. Er zijn altijd allerlei praktische zaken die aandacht vragen, denk daarbij aan de inloop, die een nieuwe coördinator nodig heeft. Er is een roulerend systeem van gastvrouwen in het leven geroepen.

De website is volop in ontwikkeling in verbinding met de nieuwsbrief. De PR-groep bezint zich op mogelijk nieuwe doelgroepen zoals jonge gezinnen voor meer verbinding tussen generaties in het Stadsdorp. Hoe staan we er financieel voor? Het lustrum wordt voorbereid, wie zetten zich daarvoor in, wat mag het kosten? De werkgroep Zorg & Wonen is een themabijeenkomst aan het voorbereiden over Langer Thuiswonen. Het wel en wee van de binnenbuurten vraagt aandacht.

Terugblikkend op de bijeenkomst constateerden we dat er vooral over praktische regelzaken werd gesproken. En een frisse wind in het Stadsdorp vraagt om meer gesprekken over de inhoud om zicht te krijgen op welke kant we uit willen met ons Stadsdorp en hoe we alles bij elkaar houden.

Dus besloot de Schakelgroep om de komende vergaderingen de helft van de tijd over de inhoud met elkaar te praten en de andere helft kort en krachtig de praktische zaken te bespreken.

We proberen op een organische manier het Stadsdorp nieuw leven in te blazen en daarvoor hebben we hoofd en hart nodig.

Een uitgebreide beschrijving en de actuele Besluitenlijst van de Schakelgroep is hier te vinden.