Schrijfclub Schatgraven schrijft al sinds 2018 samen elke maand, met plezier, over allerlei levensthema’s. Verhalen, schatten, uit onze levens. Om de beurt maakt een van ons een programma. Wij zijn een besloten groep, een bepaalde veiligheid is nodig om je echt vrij te geven in het schrijven en daarover met elkaar uit te wisselen.
Wij stonden in november 2022 op de activiteitenmarkt  met het aanbod nieuwe schrijfclubs te helpen starten. Dat kunnen wij nog steeds doen, helpen met de start.

Contactpersoon: Marjan Stomph
Mailadres: mstomph@chello.nl