Een jaar nadat begonnen is met het schrijven van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV), heeft de raad het definitieve stuk op 20 juli 2023 vastgesteld. Er was al begonnen met een aantal maatregelen; nu kunnen nieuwe zaken verder worden uitgewerkt. Het definitieve stuk is mede tot stand gekomen door de inbreng van veel Amsterdammers en organisaties. Lees hier het bericht van de Gemeente

Hier is het definitieve stuk te vinden en lees je wat wat er verder gebeurt met de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. 

Alle reacties zijn zorgvuldig gewogen en een aantal heeft geleid tot wijzigingen in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. In de Nota van Beantwoording van het college kun je lezen hoe alle reacties gewogen zijn.