Als reactie op de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting hebben de Amsterdamse woningbouwcorporaties een bod uitgebracht. Volgens de corporaties is verkoop van de sociale huurwoningen nodig om nieuwbouw en verduurzaming te realiseren. Betekent dit ook dat er meer betaalbare huurwoningen komen? Het lijkt erop dat de gemeente - gemeenteraad - huurdersorganisaties vraagtekens hebben of verkoop echt noodzakelijk is.

Bouwe Olij ( oud gemeenteraadslid PvdA) heeft een eigenzinnige kijk op stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting. In 2019 schreef hij een reactie op de uitkomst van onderhandelingen over het huidige woonakkoord. Ook nu laat hij in aanloop van de prestatie-afspraken van zich horen. Hij geeft uitleg over zijn stelling: 

Laat het bouwen van sociale huurwoningen over aan de markt. Woningcorporaties moeten hun middelen inzetten om hun bestaande huizenvoorraad te verbeteren en te isoleren. Per saldo komen er dan veel meer huurwoningen bij.

Tijdens de bijeenkomst is er volop ruimte voor discussie.

U kunt zich vooraf aanmelden via mailadres wooncafe020@gmail.com

Reacties en vragen zijn welkom, ook als u niet aanwezig kunt zijn.

Wanneer: donderdag 27 juli 2023
Waar:  Huis van de Wijk - Rivierenbuurt, Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Contact: wooncafe020@gmail.com