Ondanks dit succes, gaat B&W gewoon door met het proces om te komen tot een definitieve locatiekeuze en is een Marktconsultatie gestart. Medio oktober maakt B&W een definitieve keuze voor een locatie en in januari gaat een definitief voorstel naar de Gemeenteraad. We komen in een beslissende fase om een 'Erotisch Centrum' te voorkomen.

Ondertussen heeft zich een brede coalitie (het 'Monsterverbond') uit Noord, Zuid en de Wallen gevormd van bewoners, belanghebbenden (bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties) en sekswerkers. Voor de zomer heeft deze brede coalitie een manifest opgesteld tegen de komst van een Erotisch Centrum en is er een handtekeningencampagne gestart.

Op 14 september is er een gesprek gepland tussen het 'Monsterverbond' en burgemeester Halsema. Hierbij wil het 'Monsterverbond' een manifest overhandigen met zoveel mogelijk handtekeningen eronder.

Wij willen je daarom vragen deze petitie te tekenen op https://tekentegen.nl. Daar vindt je de tekst van het manifest en de deelnemers aan de brede coalitie.