Aan het begin van de bijeenkomst is teruggekeken op de afgelopen tien jaar en waarom er aandacht is voor de onderwerpen zorg en wonen in ons Stadsdorp. Er waren steeds weer Stadsdorpers die daarvoor aandacht vroegen. Waar kun je hulp krijgen, hoe los ik mijn woonprobleem op? Afgelopen jaren is er veel gedaan om mensen daarover in te lichten, de weg te wijzen of hen te helpen de weg te vinden naar plekken waar hulp te krijgen is. Vlak voor corona bleek er nog een andere vraag te zijn: help ons zaken te bekijken over ons eigen leven. Nu is het moment om door te gaan op het spoor van die vraag.

Wat is er op de themamiddag besproken?

Aan de hand van diverse levensdomeinen is gesproken over ieder van ons als (toekomstige) kwetsbare oudere. Dit uitgaand van het huidige beleid “Langer prettig zelfstandig thuis wonen” en de vraag hoe je regie houdt over je eigen leven als je kwetsbaar wordt. Er is in kleine groepen gewerkt, vaak met de eigen Binnenbuurt. Aansluitend zijn de resultaten bediscussieerd en plenair gedeeld. De uitkomst is zichtbaar gemaakt met rode (zorgen-) en groene (kracht-) stippen. Aan de hand van het beeld is gesproken over de betekenis daarvan.

Leerzaam is je te realiseren hoe verschillend levens zijn. Die verschillen verklaren bijvoorbeeld de rode zorgstippen bij wonen van de “bovenwoners” en de groene stippen van  de mensen op de begane grond. Opvallend is de ervaren kracht van het Stadsdorp en van vrienden, minder van familie. Dat werd verklaard met het gegeven dat familieleden vaak verder weg wonen. Bovendien leken velen liever geen hulp te vragen aan familie. Zorgen waren er over het gebrek aan ruimtes waar je samen iets kunt organiseren. Zorgen over buren (vaak expats) die steeds wisselen, jonge tweeverdieners die geen tijd hebben of zelfs niet groeten. Zorgen over mantelzorg, is die er straks voor mij? Ook was er iemand die heel blij was mantelzorg te hebben kunnen geven. Veel zorgen over, maar ook goede ervaringen met professionele hulp en diensten. Vaak is er negatieve publiciteit, maar uit eigen ervaring blijkt dat er wel mensen zijn, is de hulp wel goed, stemmen hulpverleners wel goed af onderling en met je netwerk. Tot slot is aan de hand van zorgen (hoe die te verminderen) en de kracht (hoe die te versterken) gesproken over tips en voornemens van iedereen, vragen aan de Binnenbuurt/Stadsdorp en aan het Buurtteam.Vragen, tips, voornemens

Uitgenodigd was Mariska Atmodimedjo,  medewerker van het Buurtteam Rivierenbuurt met het aandachtsgebied ouderen. Veel vragen waren er over waar en wanneer je welke hulp kunt krijgen. Mariska vertelde in grote lijnen welke hulp beschikbaar is. Soms word je in contact gebracht met iemand anders als de medewerker voor ouderen van vragen geen verstand heeft.  Maar ook dan houdt zij de regie zodat je niet verloren raakt tussen hulpverleners. Eén Binnenbuurt wilde afspraken maken wie hulp kan bieden bij noodgevallen.

Al met al was het een rijke middag waar veel aan de orde kwam, een waardevolle bijeenkomst volgens veel van de 25 aanwezigen. Mariska heeft zelfs een aantal mensen met vragen goed geadviseerd. Tot slot hebben we op het terras nog een glaasje gedronken en nagepraat.

Maaike Rol en Marjan Stomph, werkgroep Zorg en Wonen