Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op verzoek van het college Burgemeester en Wethouders een advies opgesteld over de komst van een erotisch centrum op de locaties Groene Zoom of Europaboulevard voor circa 100 sekswerkplekken met horeca en (erotisch) entertainment en naar verwachting anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Na aanvullende feiten en informatie in beeld te hebben gebracht, concludeert het dagelijks bestuur dat dit voorstel niet past op deze locaties.

Beide locaties zijn daarvoor niet geschikt als gevolg van de verkeer- en parkeersituatie, de gemaakte afspraken en de te verwachten overlast bovenop de huidige situatie. De specifieke locaties zijn hierbij het knelpunt, niet de aard of het karakter van het voorgestelde centrum.

Lees meer over het concept-advies