Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsruimte voor bewoners, ondernemers en organisaties in uw wijk. Je kunt er terecht wanneer je een goed idee hebt voor de wijk of een steentje wilt bijdragen ten behoeve van de leefbaarheid en het welzijn in de wijk. Denk hierbij aan het voorbeeld om eens per week met een oudere wijkgenoot te gaan wandelen. Of samen met een groep vrijwilligers bewoners te helpen die extra steun kunnen gebruiken. Je kunt hier ook terecht om andere wijkbewoners te ontmoeten en deel te nemen aan een van de vele activiteiten.
Iedere wijk heeft eigen wensen en behoeften, afhankelijk van de samenstelling van die wijk. Binnen het Huis van de Wijk vindt u naast wijkbewoners ook de maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met welzijn, zorg en samenleven.

Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt is te vinden op Rijnstraat 115

Hier vind je meer over het Huis van de Wijk in de Rivierenbuurt