Plein van Siena start het nieuwe seizoen op zaterdag 9 september om 15:00 uur met een presentatie van het programma, gevolgd door muziek en de opening van een nieuwe tentoonstelling van Janneke Viegers met het thema ‘Toorn’.

Deze expositie laat afbeeldingen zien van insecten die naar de stad komen. Het insect als onmisbaar schepsel in de keten van het leven. Het insect als bron van voedsel. Maar ook het insect als plaag in Bijbelse en apocalyptische beelden. De plagen, onder andere een sprinkhanenplaag, bedoeld als waarschuwingstekens, werden niet opgepakt. Sprinkhanen, het voedsel van Johannes de Doper. Een profeet die mensen wilde waarschuwen voor, zoals het er staat, de dreigende toorn.

Je bent van harte welkom bij de opening van het nieuwe seizoen!