Zonnebloem Amsterdam Zuid is een florerende afdeling met veel deelnemers en een schare van trouwe vrijwilligers. Wij organiseren gemiddeld 9 a 10 activiteiten per jaar voor onze deelnemers. Wij krijgen hoge waardering van onze deelnemers voor de activiteiten. Daarnaast is een belangrijke taak het organiseren van bezoek aan huis voor deelnemers die daar behoefte aan hebben. Dit behoeft werkzaamheden op algemeen organisatorisch vlak. We proberen dat tot een minimum te beperken, maar enige werkzaamheden voor de afdeling als geheel zijn nodig.

Maar dat kan niet zonder hulp en daar kom je in beeld! Wie wil graag een steentje bijdragen door het met hulp van bestuursleden organiseren/ coördineren van activiteiten of het regelen van bezoek voor deelnemers? Wie wil ons op algemeen vlak te ondersteunen?

Concreet zoeken wij:
  1. Hulp bij het organiseren van de activiteiten;
  2. Hulp bij het organiseren van het bezoek aan deelnemers (het gaat om het organiseren, andere vrijwilligers doen de bezoeken);
  3. Hulp als secretaris bij de ondersteuning van de afdeling, zoals brieven aan de deelnemers verzenden, correspondentie in het kader van activiteiten en bezoekwerk en het notuleren van de afdelingsvergaderingen (een per kwartaal).
Het tijdsbeslag is variabel en kan naar behoeven worden ingedeeld. Met een investering van een paar uur per week (en soms weken niks) kan je het verschil maken in het leven van vele mensen!!

WIE DOET MEE? Het geeft jezelf zeker ook voldoening!

Pak de telefoon ( 06-536 97 436 ) of email naar zonnebloem.amsterdamzuid@outlook.com

Wij horen graag van je!!