Wie iets onder de aandacht wil brengen van de anderen binnen ons Stadsdorp, stuurt via Bericht aanleveren een bericht met de mededeling die je geplaatst wilt hebben. Je kunt daarbij aangeven dat het bericht voor het prikbord bedoeld is.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de aankondiging van een interessante bijeenkomst of gebeurtenis of een verslag daarvan. Je kunt ook een bericht sturen als je een standpunt hebt over iets wat met het Stadsdorp of met de buurt te maken heeft. Misschien wil je een voorstel doen aan anderen binnen ons Stadsdorp of een probleem aankaarten.

De webredactie zal het bericht plaatsen. De redactie behoudt zich echter het recht voor bijdragen in te korten, aan te passen of te weigeren. Dat laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als het een commerciële uiting betreft. Dan dienen andere kanalen gebruikt te worden. In dergelijke gevallen ontvang je daarover een bericht met uitleg.