In ons Stadsdorp zijn zeven buurten te onderscheiden, zoals op de plattegrond te zien is. Deze buurten zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld tot zogeheten Binnenbuurten.

Doel ervan is nabuurschap: elkaar leren kennen binnen je eigen buurt, samen activiteiten organiseren, plezier maken, uit eten gaan, elkaar steun vragen en/of bieden. De Stadsdorpleden die in een buurt wonen en willen deelnemen aan hun binnenbuurt vormen een democratische en autonome eenheid. Zij delen onderling informatie en kiezen twee coördinatoren uit hun groep die o.a. de deelnemerslijst beheren.
De lijnen volgen het stratenpatroon. Daar waar de buurt aan water grenst, horen de aan de “eigen” kant liggende woonboten er natuurlijk bij.

1 Wielingen 5 Rijn Oost
2 Schelde West 6 Rijn West
3 IJssel 7 Veluwe
4 Schelde Oost  


Er worden in de Binnenbuurten talloze activiteiten georganiseerd met elkaar. Op de website kun je regelmatig een verslagje lezen over een bepaalde buurt en af en toe worden er foto’s geplaatst.

Met vragen en tips kun je terecht bij de leden van de werkgroep Binnenbuurt: Annemiek de Witte annemiekdewitte@hotmail.com en Andrea Balk (balkandrea@kpnmail.nl)