Als je hulp nodig hebt, kun je aankloppen bij het Buurtteam Rivierenbuurt. Zij helpen bij vragen over zorg, geld, wonen, gezondheid, werk, ontmoeten en veiligheid. Als je binnen je eigen kring geen oplossing kunt vinden, zijn zij er voor u. Samen kijken ze wat je nodig hebt, zodat je zelf weer verder kunt. De hulp van het Buurtteam is gratis. Klik hier voor meer infomatie.