In de vergadering van de Schakelgroep van 25 juli is veel aandacht besteed aan de huidige en toekomstige bestuursvorm van het Stadsdorp. Dit vooral ook met het oog op de komende Ledenraadpleging op 28 oktober 2023. We willen dan een goed doordacht voorstel doen over de bestuursvorm, waarover de leden geraadpleegd kunnen worden. We zijn er nog niet helemaal uit en overleggen hierover verder op 26 september. In de Ledenraadpleging komen ook het jaarverslag, het financieel jaarverslag en een vooruitblik voor het komende jaar aan de orde. Deze stukken worden voorbereid door een groepje dat zich de “papieren tijger” noemt. De ledenraadpleging krijgt ook nog een feestelijk tintje in het kader van het tweede Lustrum van ons Stadsdorp.