Uiteindelijk is een vergadering een bijeenkomst waarin van gedachten wordt gewisseld, plannen worden gemaakt en besluiten worden genomen. Zo ook in de Schakelgroep vergadering van 28 maart 2023.

Afgesproken is dat de Inloop aangestuurd blijft worden door Gepke en Herman. Er wordt niet meer gezocht naar een mede-coördinator. Wanneer er een tekort dreigt aan gastvrouwen zal Gepke dat aangeven, maar voorlopig loopt het op rolletjes.

De digitale Nieuwsbrief is goed ontvangen. Wel gaan we nog extra kijken of we deze Nieuwsbrief zo kunnen ontwerpen dat deze in haar geheel “uitgeklapt” en uitgeprint kan worden. Hier zitten wat technische haken en ogen aan.

Op de Algemene Ledenvergadering/Ledenraadpleging van 5 november vorig jaar is toegezegd dit voorjaar opnieuw onze leden te raadplegen. Echter, we kunnen geen geschikte plek vinden met voldoende ruimte. Officieel en volgens onze statuten zou juni een ideale tijd zijn, maar het mag ook later. Er is voor gekozen de ledenraadpleging naar de herfst van 2023 door te schuiven als zaken in de Schakelgroep iets meer zijn uitgekristalliseerd.

Door onze penningmeesters Guusje Kotte (tot januari 2022) en Katharina Loderer (vanaf januari 2022) is de financiële afronding van de jaren 2021 respectievelijk 2022 gedaan. De kascommissies van 2021 en van 2022 hebben de boeken in orde bevonden. We zijn nu helemaal bij, hoera!

Ook hebben we twee mensen bereid gevonden de introductie van nieuwe leden van het Stadsdorp op zich te nemen. Patty Italiaander en Annemieke Taal gaan dit het komende jaar doen.

Helaas vertrekt Gepke Andringa uit de Schakelgroep, zij heeft haar handen vol aan onder andere de Inloop. Een dikke dank je wel Gepke is op zijn plaats.

Soms heerst er het idee dat ouderen extra kwetsbaar zijn voor oplichting aan de deur of via de computer. Vanuit de politie horen we dat dat niet zo is. Andere leeftijdsgroepen zijn net zo kwetsbaar en soms zelfs meer. Mocht je toch meer informatie over dit onderwerp zoeken, Seniorweb en het Huis van de Wijk Rivierenbuurt houden regelmatig themamiddagen over dit onderwerp.

In de tweede helft van de vergadering spraken wij over wat het doel en de inhoud is van ons Stadsdorp. En wij kwamen uit op: Elkaar kennen, elkaar zien en gezien worden, elkaar weten te vinden, een buurtgevoel en gezamenlijke activiteiten ontplooien. Mochten jullie nog aanvullingen hebben, schroom dan niet deze te vermelden op het prikbord. Het gaat erom je thuis te voelen in je eigen buurt. En wat we kunnen doen om dat gevoel te bestendigen.