Nieuwe ontwikkelingen

In december 2019 is de Kerngroep gestart met een herbezinningstraject richting toekomst. We willen graag een vitale en inspirerende organisatie blijven, waarin de deelnemers van het Stadsdorp zich thuis en betrokken kunnen voelen.

In de eerste oriëntatiefase werden de Kerngroep en enkele meedenkende Stadsdorpers ondersteund door Gilde Amsterdam. Dat proces lag ruim een jaar stil vanwege de corona uitbraak. In de zomer van 2021 is dit weer opgepakt en kreeg een vervolg in bijeenkomsten van een groep van ongeveer 20 personen – coördinatoren van werkgroepen, Binnenbuurten, Inloop en enkele geïnterviewde Stadsdorpers. Belangrijke onderwerpen zijn de organisatiestructuur, de ontlasting van de Kerngroep en de herverdeling van taken, en last but not least het betrekken van zoveel mogelijk Stadsdorpers bij de ontwikkelingen en de activiteiten van het Stadsdorp.

Het streven is gericht op meer transparantie, meer openheid, meer onderlinge samenwerking en uitwisseling, meer ruimte en prikkeling om initiatieven te ontplooien en samen uit te werken.
Om privacy redenen zijn de achternamen uit de verslagen hieronder verwijderd:

Verslag brainstorm 1 november 2021
Verslag brainstorm 2 december 2021