Contactpersoon: Andrea Balk

 

Doel van het Stadsdorp inzake locaties

De werkgroep locaties streeft naar een eigen onderkomen in de Rivierenbuurt waar we meerdere keren per week gebruik van kunnen maken: ontmoeting en informatie, het samen opzetten en uitvoeren van activiteiten, en overleg. De voorkeur gaat uit naar medegebruik met andere maatschappelijk georiënteerde organisaties, en waar het beheer is ondergebracht bij een ondernemer met een sociaal hart, een door de overheid gesubsidieerde conciërge of in mede-beheer met andere gebruikers.

Geschiedenis

Na de start van Stadsdorp Rivierenbuurt in 2013 begon de zoektocht naar ruimten voor samenkomsten. Er was behoefte aan een locatie voor grote, plenaire themabijeenkomsten voor drie of vier keer per jaar en aan kleinschaliger accommodaties waar we frequenter terecht zouden kunnen om elkaar te ontmoeten. Het bleek moeilijk in de Rivierenbuurt geschikte en betaalbare ruimten te vinden die voor langere tijd beschikbaar zijn.

De themabijeenkomsten hebben in de jaren in verschillende ruimten plaatsgevonden. Sinds november 2016 kunnen we als Stadsdorp terecht in het bedrijfsrestaurant van de RAI.

De maandelijkse inloop vindt sinds 2018 plaats in De Berlage, Lekstraat 13A.

Hoe nu verder

Er zijn veel locaties bekeken; er zijn en worden gesprekken gevoerd met ondernemers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, woningcorporaties en overheid. Er is een inventarisatielijst beschikbaar met locaties (zie bijlage). Heb je een aanvulling? Laat het hier weten of via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. We zijn blij met iedere tip.