Tijdens de themamiddag van het Stadsdorp in november 2022 is er een start gemaakt met drie verschillende WhatsApp-groepen op cultureel gebied. Een film-, een theater- en een museumgroep. Verschillende mensen hebben zich voor deze groepen aangemeld.

De filmgroep bestaat uit acht deelnemers, de museumgroep uit tien deelnemers en de theatergroep telt ook acht liefhebbers. Het idee van deze groepen is dat iedereen een uitnodiging voor een activiteit op de groepsapp kan plaatsen. De afspraak is dat je alleen reageert als je zin en tijd hebt mee te gaan. Dit om niet teveel berichten over en weer te sturen. Zo kan het gebeuren dat je geen reactie krijgt, gezellig met zijn tweeën of met meer personen op pad gaat.

In de afgelopen maanden hebben kleine groepjes musea bezocht, er zijn kleine groepjes naar de film gegaan, en er is een keer een theaterbezoek geweest. Het leuke van deze vorm is dat je de mogelijkheid hebt andere Stadsdorpers te leren kennen die gelijke interesses hebben en samen op pad te gaan.

Wie zin heeft om zich bij een van de groepen aan te sluiren, kan mailen naar Dineke Been dineke@been.org