Nu corona echt voorbij lijkt te zijn, komen we weer wekelijks op woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 samen in het Huis van de Wijk op de Rijnstraat. Tijdens corona zijn er wat leden afgehaakt, maar gelukkig hebben zich in dit seizoen ook weer een aantal nieuwe leden aangesloten. We zijn een koor van twintig dames en zingen veel canons en driestemmige liederen. Het repertoire wordt regelmatig uitgebreid door de dirigent. Plezier staat centraal op onze kooravonden en regelmatig klinkt er dan ook een lachsalvo van deze of gene door de zaal.

Op zaterdag 10 juni gaan we zingen op de Korendag in Monnikendam. Vanaf nu is het dus flink oefenen, zodat we ons daar goed kunnen presenteren. Mocht je mee willen zingen, meld je dan snel aan of kom een avond luisteren of het iets voor je is.

Contact persoon: Manna Ellen mailadres: mannaellen@planet.nl