Het Huis van de Wijk in de Rijnstraat blijkt een goede vervanging te zijn voor de Berlage. Daarom  is besloten om de Inloop voortaan op Rijnstraat 115  te laten plaatsvinden, in de Koffiecorner meteen links na binnenkomst van het Huis van de Wijk. Als er niets tussenkomt, zal dit de komende tijd zo blijven.

 

Iedere tweede zaterdag zijn alle Stadsdorper van harte welkom op de Inloop. De deur is open vanaf 15:30 uur. De Inloop begint om 16:00 uur en we sluiten af om 18:00 uur.

De Inloop is bedoeld voor ontmoeting, uitwisseling van informatie en het bedenken van activiteiten. Het inloopteam willen proberen te regelen dat er daarnaast elke keer iets gebeurt. Wij horen graag of jullie ideeën hebben om de Inloop nog gezelliger of interessanter te maken.

Het huidige team van gastvrouw/gastheer is er al heel lang in dezelfde samenstelling actief. Men wil ook wel eens een weekend weg of zelf als gast aanwezig zijn. Daarom is het inloopteam op zoek naar uitbreiding van het gezellige clubje. Als je meedoet, hoef je niet iedere tweede zaterdag van de maand beschikbaar te zijn. Er wordt met een rooster gewerkt.

Tijdens de inloop worden er in de regel foto's gemaakt. Wil je het aangeven als je hiertegen bezwaar hebt? Als je niet reageert, gaan wij ervan uit dat het akkoord is dat je op de foto komt.

Als je wilt meedoen aan het inloopteam of als er vragen zijn, kun je contact opnemen met een van de coördinatoren van het inloopteam

Gepke Andringa: 06 3374 3439 of per mail: gepkean@outlook.com)  

Herman Melkman 06 51797508 of 020-6443643 of per mail h.melkman@upcmail.nl