Hoe zou je € 100.000,- besteden in Rijnbuurt-Oost / Kromme Mijdrechtbuurt?
Dit jaar is er voor die buurt € 100.000,- budget beschikbaar. Omdat bewoners het beste weet wat de buurt nodig heeft, kunnen die meebeslissen over de verdeling van dit budget.

Eerste buurtbijeenkomst
Op woensdag 10 mei is de eerste buurtbijeenkomst van 19.00 tot 21.00 uur in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115. Tijdens deze bijeenkomst worden de ideeën uit de buurt besproken. Dit is ook een moment om andere bewoners te ontmoeten die vergelijkbare ideeën hebben. Er kan ook gezamenlijk een plan worden ingediend.