Afgelopen half jaar hebben veel Amsterdammers meegedacht over het aanpakken van woonproblemen in Amsterdam. Tot 27 maart kon ingesproken worden op het concept-stuk van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV). Ook de Kenniskring Zorg en Wonen van de Amsterdamse Stadsdorpen heeft kanttekeningen geplaatst bij de aanpak vanuit het perspectief van de oudere Amsterdammer.

Deze kanttekeningen zijn vooral gericht op de aan de AAV gekoppelde Woonzorganalyse. Wij hadden verwacht dat het een Woonzorgvisie zou zijn, gericht op de situatie in de verschillende delen van de stad en passend bij het actuele rijksbeleid. De gemeente Amsterdam heeft het thema zorg en voorzieningen echter onvoldoende in verbinding gebracht met de huisvestingsopgave voor ouderen.

De kenniskring, waarin ook de werkgroep Zorg en Wonen van het Stadsdorp Rivierenbuurt deelneemt, heeft aangeboden mee te denken over hoe dit beter  gerealiseerd kan worden.

Mocht je het hele document willen lezen, kijk dan hier.