Dagelijks horen wij de alarmerende berichten over wachtlijsten en personeelstekorten in de zorg. Wat moet je doen als je kwetsbaar wordt en meer hulp nodig hebt?

De werkgroepen Zorg van de Stadsdorpen De Pijp en Rivierenbuurt werken gezamenlijk mee aan een proeftuin rondom d’Oude Raai. Doel van de proeftuin is het bieden van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod aan kwetsbare ouderen, zodat zij zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen. Een belangrijk aandachtspunt is het doorbreken van grenzen tussen verschillende financieringsstromen en vormen van zorg waarmee thuiswonende ouderen met zorgvragen vaak te maken krijgen.

Nicole van Stoffelen is voor een jaar aangesteld als ‘thuiscoach’ voor thuiswonende kwetsbare ouderen, die het lastig vinden om te overzien waar zij met hun zorgvragen terecht kunnen. Zij werkt samen met zorgverleners in de buurt. 
In de proeftuin wordt ook gekeken hoe ontmoetingsplekken in de buurt een rol kunnen spelen. Vanuit de stadsdorpen kunnen we aangeven waar ouderen tegenaan lopen als zij kwetsbaarder worden en thuis blijven wonen.

Het gebied van de proeftuin beslaat twee binnenbuurten van Stadsdorp Rivierenbuurt en twee binnenbuurten van Stadsdorp De Pijp, die liggen in de directe omgeving van d’ Oude Raai. Voor de Rivierenbuurt zijn dat de Binnenbuurten Wielingen en Schelde West.

Wil je een afspraak maken met de ‘thuiscoach’ Nicole Stoffelen en woon je in één van deze Binnenbuurten, of heb je buurtgenoten die hulp zoeken? Neem dan contact met de coördinator van je Binnenbuurt Wielingen of Schelde West. Zij brengen je in contact met de thuiscoach.