Er worden meer levensloopbestendige woningen in de Rivierenbuurt gebouwd. Stadsdeel Zuid en de Alliantie, ondertekenden een afsprakenbrief waarin de intentie wordt uitgesproken om levensloopbestendige woningen te realiseren aan de Trompenburgstraat en om woningen aan de Kromme Mijdrechtstraat te renoveren.

Klik hier om het bericht te bekijken.