Op 13 december 2014 is rond het thema Zorg door hen een bijeenkomst georganiseerd. Op de bijeenkomst zijn inleidingen gehouden over de veranderingen door verantwoordelijken uit het stadsdeel. Het is duidelijk dat in ons stadsdeel de invoering van de verandering nog in de kinderschoenen staat. Naar aanleiding van het verhaal over alle veranderingen zijn de vragen van aanwezige stadsdorpers geïnventariseerd en mee gegeven aan Chris van der Kroon en Paulien Luimes, regisseurs zorg en welzijn in ons stadsdeel. De antwoorden op de vragen zijn hieronder samengevat. Het is mogelijk door te klikken naar de volledige lijst van antwoorden en de folders die genoemd worden (zie verder nieuwsbrief 1 en 3 2015).

Samenvatting van antwoorden op vragen over de zorg gesteld 13-12- 2014.

In januari 2015 hebben Chris van der Kroon en Pauline Luimes (regisseurs Zorg en Welzijn) ons antwoorden op de 13 december gestelde vragen gestuurd.

Het groepje zorg heeft de belangrijkste informatie uit de antwoorden samengevat.

Voor wie alle antwoorden wil lezen: klik door naar de diverse documenten onder deze tekst.

Wil je alles op papier lezen? In het stadsdeelkantoor zullen de papieren folders over wijkzorg, huishoudelijke hulp, etc. komen te liggen.

Algemene vragen over het waarom van de veranderingen zie: http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/

Praktisch:

Wat te doen in noodsituaties?
  • bel 112
  • bel naar de huisarts/huisartsenpost of ga naar de eerste hulp
  • aangesloten op thuisalarmering van de ATA? Gebruik dan de alarmknop.

Hoe verloopt het als je hulp nodig hebt of je hulpbehoevend wordt?

Bel of mail naar het loket Zorg en Samenleven: 020 252 4255 (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur) of loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl.

 

Of bel de informatielijn Nieuwe Wmo 020-255 2913. Daar krijg je informatie en wordt zo nodig doorverwezen.

 

Hoe gaat het daarna in zijn werk?

Is er naast de inzet van het eigen netwerk extra ondersteuning aan hulp nodig? Dan wordt via de huisarts of het loket Zorg en Samenleven de vraag gemeld bij de wijkzorg. Er komt een medewerker van de wijkzorg. In een gesprek met de medewerker wordt besproken welke hulp er nodig is.

Dit gesprek wordt in Amsterdam –een gesprek om tot een ondersteuningsplan– te komen genoemd.

Is er behoefte aan langdurige ondersteuning die door gemeente bekostigd wordt? Dan wordt samen met de client een ondersteuningsplan opgesteld. De besluiten worden in onderling overleg genomen. De besluiten worden vastgelegd en ter goedkeuring en ondertekening nogmaals voorgelegd aan de client (zie digitale of papieren folder wijkzorg). Er wordt gekeken wat daadwerkelijk nodig is. Het is van belang dat een iemand zijn/haar problemen niet kleiner maakt dan ze zijn. Goede voorbereiding (met een bekende, familielid of onafhankelijke ondersteuner) is daarom belangrijk.

De financiele situatie van iemand komt ook in het gesprek aan de orde. Dit is belangrijk. Als het nodig is kan er direct door de wijkzorgmedewerker op dit onderdeel ondersteuning geboden worden.

Het gesprek, naar aanleiding van een ondersteuningsvraag is verplicht. Als je al hulp hebt en de indicatie loopt af? Ook dan is zo’n gesprek verplicht.

Belangrijk om te weten: wat niet in het eigen netwerk kan worden georganiseerd aan ondersteuning wordt door professionele ondersteuning opgevangen.

Binnen 2 tot 8 weken kan hulp geregeld worden.

Zie http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/ en digitale folder.


Wat verandert er aan huishoudelijke hulp die ik krijg?

In de loop van 2015 zal de aanbieder die uw hulp bij huishouden levert, een gesprek met u hebben. In dat gesprek bekijkt u samen wat u nodig hebt, wat u zelf kunt, of wat de mensen in uw omgeving kunnen doen. Ook kijkt u samen naar waar u gebruik van kunt maken in uw buurt, zoals een boodschappen- of maaltijdenservice. Alles wordt opgeschreven in een afsprakenplan (een soort formulier). Belangrijk en groot voordeel hierbij: je kan als client zelf beter aangeven wat je nodig hebt.

http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/hulp-langer/hulp-huishouden/ en digitale folder.

Financiën.

Er is in 2015 een verandering in de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. En er kan ook een andere eigen bijdrage gevraagd worden voor andere voorzieningen vanuit de gemeente. Vragen daarover kun je stellen bij het loket Zorg en Samenleven/Sociaal loket tel. 020 252 4255 (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur),  mailadres: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl. De consequenties zullen per individu kunnen verschillen.

Over de eigen bijdrage bij huishoudelijke hulp zie hier

De volledige lijst van antwoorden en de folders die genoemd worden:

Brochure hulp bij huishouden (PDF)

Flyer hulp bij huishouden (PDF)

Flyer nieuw in 2015 dagbesteding (PDF)

Flyer nieuw in 2015 wijkzorg (PDF)

Formulier HBH plan afsprakenoverzicht (PDF)

Contactpersoon: Marjan Stomph (m.stomph@chello.nl).