Overzicht van accommodaties die in gebruik zijn bij het Stadsdorp

Huis van de Wijk; Rijnstraat

Het Stadsdorp kan in overleg gebruik maken van het Huis van de Wijk (HvdW). Op dit moment wordt daar de maandelijkse inloop georganiseerd. De gebruiker van het HvdW, die subsidie ontvangt van het Stadsdeel, berekent geen zaalhuur aan het Stadsdorp. Tevens kan er vergaderd worden door de Schakelgroep.

RAI-bedrijfskantine

De bedrijfskantine van de Rai mogen wij een paar keer per jaar gratis gebruiken op een zaterdagmiddag voor onze themabijeenkomsten e/o Algemene Ledenvergadering na tijdig overleg en conform de afspraken; de ruimte wordt ook gebruikt door enkele medewerkers (half gescheiden) die er eten. Ongeveer 60 personen kunnen er tegelijkertijd gebruik van maken.

Ontmoetingscentrum (Dynamo); Veluwelaan 20 

Dynamo heeft een overeenkomst tot gebruik van de zalen met keuken op twee dagen per week. Tegen vergoeding kan het Stadsdorp een of meer zalen gebruiken.

Rijn 58 (Dynamo); Rijnstraat 58

Dit voormalig winkelpand heeft een open ruimte aan voor- en zijkant en achterin een vergaderzaaltje (afsluitbaar; 8-12 personen). Het Stadsdorp kan incidenteel een aanvraag doen om de vergaderzaal te gebruiken in ruil voor de afspraak dat het Stadsdorp relevante informatie voor onze doelgroep op onze website zet en Dynamo onze folders in het zicht legt.

Café Blek; hoek Waalstraat-Jekerstraat

In deze horecavoorziening wordt na afloop van de Jeu de Boules op de maandagmiddag op het Merwedeplein met elkaar geborreld; ook Stadsdorpers die niet hebben gespeeld kunnen aanschuiven vanaf 16.30 uur. Een keer per maand heeft Binnenbuur Schelde Oost hier een Binnenbuurt Borrel met Bitterballen.

Gabriëlkerk; Deurloostraat

Deze locatie kunnen wij incidenteel huren voor bijvoorbeeld concerten voor Stadsdorpers en buurtgenoten.


Accommodaties die onderzocht zijn door de werkgroep Locaties

Speeltuingebouw Gaaspstraat

Na jarenlang contact en gesprekken met opvolgende besturen van de Buurt- en Speeltuin Vereniging Amsterdam-Zuid, gelegen aan de Gaaspstraat 8, heeft de werkgroep Locaties vanaf voorjaar 2020 intensief overleg gehad met het bestuur. Dat heeft geresulteerd in een principe-toezegging van de vereniging tot ruimtegebruik, bar/keukengebruik, kastruimte, sleutelovereenkomst en een schriftelijke overeenkomst, in augustus 2020. De werkgroep heeft deze locatie van harte aanbevolen aan de Kerngroep en de werkgroep Inloop omdat zowel grote als kleinere activiteiten er door het Stadsdorp kunnen worden uitgevoerd. De werkgroep heeft in een meerjarenbegroting doorgerekend dat de jaarlijkse kosten kunnen worden opgebracht. Helaas is er door weer een bestuurswisseling bij het speeltuingebouw en de coronasluiting geen vervolg gegeven aan de overeenkomst.

Maarten Luther Kerk; Uiterwaardenstraat

Na een verbouwing is in 2019 de kerk opengesteld voor de buurt. De kerkzaal kan worden gehuurd voor grotere activiteiten en er is een overlegruimte met een keuken voor 10-20 personen. Tot op heden is daar nog geen gebruik van gemaakt.

Stadsdeel Zuid, Kennedylaan

Het Stadsdeel heeft mondeling toegezegd (najaar 2018) dat we incidenteel een vergaderzaaltje in het Stadsdeelkantoor kunnen gebruiken.

Basisschool Peelstraat 171: Humanistisch Kindercentrum (HKC)

Schoolcombinatie speciaal (basis-)onderwijs, basisschool en kinderopvang. Er bevinden zich kleine lokalen en grote gemeenschappelijke ruimten in deze school die zeer open, licht en smaakvol zijn ingericht. Buiten schooltijd kunnen er specifieke ruimten worden gehuurd: kleine en grote sportzaal, grote en ruime bibliotheek/hal/ontmoetingsruimte. Incidenteel of structureel gebruik kan in een contract worden vastgelegd.

Zaaltje seniorenflat hoek Waalstraat/Almstraat

Op de bg bevindt zich een zaaltje dat door bewoners wordt gebruikt. Via Dynamo zou het Stadsdorp deze accommodatie tegen vergoeding incidenteel kunnen huren. Schatting is dat er een groep van zo’n 20 mensen gebruik van kunnen maken.