In de bijeenkomst van de Schakelgroep zijn veel interne zaken aan de orde gekomen, zoals bijvoorbeeld hoe gaan we om met leden die liever niet deelnemen aan een Binnenbuurt en de vraag of de Nieuwsbrief ook geprint worden (helaas niet).

We hebben besloten, de Nieuwsbrief in de huidige vorm voort te zetten. Voor leden die niet de mogelijkheid hebben om deze digitale editie te lezen, zoeken we nog naar een oplossing. 

De lustrumcommissie houdt haar plannen nog steeds onder de pet. Ze zeggen veel plezier te hebben bij de voorbereidingen en hebben alles onder controle. We zijn uiteraard heel benieuwd wat het wordt op 19 augustus.

De Algemene Ledenvergadering/ledenraadpleging hebben we verschoven naar het late najaar. Zodra de datum bekend is – dit hangt onder meer af van de beschikbare ruimte –  maken we dat bekend.

In de vorige vergadering hebben we gesproken over het doel en de inhoud van ons Stadsdorp. We kwamen in grote trekken uit op: elkaar kennen, elkaar zien en gezien worden, elkaar weten te vinden. In deze vergadering hebben we vooral gesproken over de vraag hoe we betrokkenheid bij het Stadsdorp kunnen organiseren. We hebben vastgesteld wie op dit moment welke taken verricht en we zoeken naar wegen om continuïteit te waarborgen. Daarover hebben Maaike Rol en Hanneke van Sijl een aantal vragen en adviezen opgesteld. Hierover gaan de Schakelgroepers nadenken, om in de juli vergadering tot besluiten te komen.