Ons stadsdorp streeft naar verbinding tussen de bewoners van alle generaties in de buurt. Hiervoor hebben wij de werkgroep “Generaties” opgericht. De werkgroep, opgericht in 2015, zoekt naar mogelijkheden om vanuit het Stadsdorp verbinding te leggen met jongere generaties in de buurt. Dergelijke dwarsverbanden zijn in deze tijd niet vanzelfsprekend, jongeren en ouderen leven grotendeels langs elkaar heen. En dat is jammer, want wederzijdse contacten tussen generaties dragen ons inziens bij aan het plezierig ouder worden. Ze zorgen voor meer levendigheid in de buurt, werken verrijkend, activerend, inspirerend. En wellicht kunnen generaties zo ook wat voor elkaar betekenen, vanuit eigen kwaliteiten, talenten en (levens)ervaring.

In de begintijd heeft de werkgroep ideeën uitgewisseld over mogelijkheden om generaties uit de buurt bij elkaar te brengen. Al gauw waren we het erover eens dat de nadruk zou moeten liggen op het samen ondernemen van leuke activiteiten, met inzet van ieders talenten, kwaliteiten en (levens)ervaring.

Voorbeelden: samen muziek of theater maken onder vakkundige leiding; organiseren van wedstrijden op het gebied van sport en spel; samen koken/eten; met studenten/afgestudeerden uitwisselen over hun vak; ouderen laten voorlezen of (levens)verhalen vertellen op buurtscholen; uitwisseling over de beleving van de buurt en hoe eventuele minpunten samen aangepakt kunnen worden.

In 2016 kwamen we in aanraking met de zg. generatieproeverijen in de Grote Kerk van Beverwijk (www.grotekerkbeverwijk.nl). Daarbij wisselden deelnemers tijdens een maaltijd uit hoe ze naar elkaar kijken en wat ze aan elkaar hebben. Die ervaringen, samen met die van een generatiediner in het Stadsdorp Vondel/Helmersbuurt en buurtlunches in Stadsdorp Centrum Oost, inspireerden ons om ook in ons Stadsdorp zoiets op te zetten. En zo kwam in de 2e helft van 2017 een reeks van drie succesvolle generatiemaaltijden tot stand met/in het Jongerencentrum De Rijn aan de Vechtstraat. Deelnemers waren zoveel mogelijk een vaste groep van 10 jongeren en 10 stadsdorpers. Ondanks inspirerende vervolgplannen kwam die samenwerking vervolgens op een laag pitje te staan, o.a. door langdurige uitval in de personele sfeer. Wel was er in 2018 nog een rapdemonstratie en in 2019 een informatiemiddag met rondleiding in het Jongerencentrum.

In 2018 werden verkennende gesprekken gevoerd met “Da Hood”, een groep dertigers-veertigers uit de Rivierenbuurt. Doel: krachten bundelen voor een buurtontmoetingsplek voor alle leeftijden (uitwerking van de plannen op te vragen bij Carin Giesen). O.a. vanwege een langdurig verblijf in het buitenland en daarna de gevolgen van corona, is besloten om de samenwerking voorlopig stil leggen.

In datzelfde jaar was er een intensieve betrokkenheid bij het “SpraakVaak” project, een initiatief van twee twintigers om jongeren een-op-een te koppelen aan stadsdorpers met behulp van moderne technologie.

In 2017 werd een inventarisatie gemaakt van generatie-verbindende initiatieven binnen Stadsdorpen én daarbuiten. In 2019 maakte Annette Schutte een overzicht van generatie-verbindende initiatieven in de Rivierenbuurt (bij haar op te vragen).

Na vertrek van zowel Carin Giesen als Brigitta Huigsloot (door verhuizing resp. een steeds drukker beroepsleven), is de werkgroep sinds eind oktober 2021 in een sluimerende toestand gebracht.

Stadsdorpers met goede ideeën, die de werkgroep Generaties een nieuwe impuls willen geven, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Annette Schutte, e-mail: annetteschutte9@gmail.com.