Senioren van de huidige generatie leven gemiddeld langer, voelen zich vaak ook langer fit en willen graag een bijdrage aan de samenleving (blijven) leveren. Ook nadat het arbeidzame bestaan in de periode die daar normaal voor staat, voorbij is.

Actief blijven kan bijdragen aan een gezond en inhoudelijk bevredigend bestaan. Bovendien past het leveren van een bijdrage heel goed in het wederzijds dienstbaar zijn binnen een stadsdorp. Het is niet uitgesloten dat ons stadsdorp ook op dit terrein een signalerende rol kan spelen, bijvoorbeeld over de vraag hoe die actieve bijdrage er uit kan zien. Binnen het stadsdorp bouwen we immers systematisch ervaring daarover op.