Binnen ons stadsdorp kun je een activiteitengroep starten. Zoek je deelnemers of zoek je hulp bij het opzetten van een groep? Vraag gewoon wat rond binnen het stadsdorp, of zet het op het Prikbord. Er is vast wel iemand die met je wil meedenken.

Je kunt ook aansluiting zoeken bij een bestaande groep *).  Zie de subitems bij deze pagina van de menubalk. Daar staan ze genoemd, met korte toelichting en vermelding van de contactpersoon.

Elke activiteitengroep heeft een contactpersoon. Deze heeft minimaal drie functies:
– per email / telefoon bevestigen of eventueel wijzigen van afspraken;
– aanspreekpunt voor mensen die interesse hebben in de activiteit;
– bijhouden van een deelnemerslijst met contactgegevens.

Belangstellenden voor een bepaalde activiteitengroep kunnen contact opnemen met de contactpersoon.

Tenslotte een verzoek. Geef een nieuw opgerichte activiteitengroep door aan: info@stadsdorprivierenbuurt.nl.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*) Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat een bestaande groep “vol” zit, bijvoorbeeld omdat een te groot aantal deelnemers het functioneren kan belemmeren. Misschien wil je dan zelf een nieuwe groep starten.