Op 5 november organiseren we weer een Themabijeenkomst!

Een voorbereidingsgroepje is druk bezig een leuk en inspirerend programma in elkaar te zetten. Dus zet de datum vast in je agenda!

Zodra er meer bekend is laten we dat natuurlijk weten. We zien ernaar uit om weer met elkaar in gesprek te gaan, en onze meningen en ideeën uit te kunnen wisselen. Zoals vanouds kunnen we gebruik maken van het personeelsrestaurant van de RAI.

Ook houden we deze middag de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), zoals we dat ook voor de coronatijd gewend waren. Nadat we twee jaar noodgedwongen digitaal hebben ‘vergaderd’, willen we iedereen graag weer live op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in ons Stadsdorp.

Er zijn veranderingen en voorstellen die we graag met jullie willen bespreken. De agenda wordt twee weken voorafgaand aan de ALV aan iedereen toegestuurd.