Stadsdorp Rivierenbuurt heeft zogenoemde Binnenbuurten opgericht. We willen hiermee het nabuurschap bevorderen: elkaar leren kennen binnen je eigen buurt, samen plezier maken, uit eten gaan en samen andere leuke dingen doen, maar ook elkaar steun bieden. Het ‘kennen en gekend worden’ in je eigen buurt geeft mensen een sterker gevoel van geworteld zijn en veiligheid.

Het Stadsdorp Rivierenbuurt beslaat een vrij groot oppervlak. En dat is een prima schaal om de inloop, themamiddagen, werk- en activiteitengroepen te realiseren. In de Binnenbuurten kan het nabuurschap beter tot zijn recht komen; het is gemakkelijker om in kleiner verband met elkaar af te spreken en iets te organiseren.
De Rivierenbuurt is verdeeld in zeven buurten. Die staan op het kaartje met een nummer aangeduid. Stadsdorpers die woonachtig zijn in deze gebieden kunnen zich aansluiten bij hun eigen Binnenbuurt. Op het kaartje kun je zien in welke Binnenbuurt je woont.

Deze  grenzen zijn niet dwingend: als je liever in een andere buurt deelneemt vanwege (oude) buren of vriendschappen, kun je je daar melden bij de coördinatoren.


De grenzen van de buurten lopen gelijk met die van ‘Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)’, een onderdeel van de gemeente Amsterdam. Ook de namen zijn ontleend aan de gemeentelijke aanduidingen. De lijnen volgen het stratenpatroon. Daar waar de buurt aan water grenst, horen de aan de “eigen” kant liggende woonboten er natuurlijk bij.

1 Wielingen 5 Rijn Oost
2 Schelde West 6 Rijn West
3 IJssel 7 Veluwe
4 Schelde Oost  


In 2016 zijn de Binnenbuurten Veluwe en Wielingen gestart. In 2017 zijn de Binnenbuurten Rijn-Oost en IJssel opgericht. In 2018 zijn de Binnenbuurten Schelde-Oost, Schelde-West en Rijn-West opgericht. In aanvang bestonden ze uit een klein groepje Stadsdorpers; inmiddels groeien de Binnenbuurten gestaag.

Per Binnenbuurt zijn twee coördinatoren gekozen die de lijst Binnenbuurters bijhouden en een brug vormen tussen de deelnemers en de Werkgroep Binnenbuurt. Uitzondering vormt Binnenbuurt Rijn-West. Deze Binnenbuurt is (nog) niet actief. 
Een draaiboek Binnenbuurten is voor iedereen beschikbaar. Nu alle Stadsdorpers in hun eigen buurt actief kunnen zijn, kan de werkgroep Binnenbuurt haar werkzaamheden gaan richten op de ondersteuning van de coördinatoren en verdieping bieden in het contact tussen alle coördinatoren onderling.