Contactpersoon Carin Giesen: giesen.cwm@kpnmail.nl

De poezieleesgroep ging in februari 2014 van start en is een initiatief van Els Lock.

Elke 3e zondag van de maand van 10.30 – 12.30 u komt de groep bij elkaar om samen poëzie te lezen. Voor eerstvolgende data zie onder AGENDA bovenaan deze pagina.

Om de beurt lezen we een ingebracht gedicht hardop voor aan elkaar. Daarna volgt de bespreking: we maken opmerkingen, stellen vragen en doen suggesties. Door dit zo aandachtig, proevend te doen, ontvouwt het gedicht zich in zijn verschillende, mogelijke betekenissen. Of soms kun je er niets mee, dat kan ook.

We gebruiken een thema als kapstok om enige eenheid te creëren in de te kiezen gedichten. Ieder gaat zelf op zoek naar gedichten over het gekozen thema. De een snuffelt daartoe in de eigen boekenkast, de ander stapt ervoor naar de bibliotheek. Soms lezen we een bundel.

Een voorbeeld. Het thema kan “liefde” zijn. Maar de liefde kent vele aspecten. Liefde voor een mens, je kinderen, een kat, voor je werk, voor jezelf, voor de poëzie, voor God, voor…….. Neem het thema altijd zo ruim als jij het voelt, is het devies. Je kunt gedichten kiezen omdat je ze mooi vindt. Of raadselachtig, maar intrigerend. Kortom het is een manier om er samen wat dieper in te duiken. Maar we kunnen ook genieten van een speels gedicht van Willem Wilmink of Judith Herzberg.

Let op: er is ruimte voor nieuwe deelnemers.