Stadsdorp Rivierenbuurt is begin 2013 door bewoners uit de buurt opgericht om het oude begrip nabuurschap een hedendaagse inhoud te geven. We willen optrekken met mensen in de buurt, zowel senioren als personen uit de andere leeftijdsgroepen. Zo kun je ook op latere leeftijd actief, gezond en veilig thuis blijven wonen. En je ervaart dat je zelf meer regie hebt over je eigen leven.

De kracht van de stadsdorpen steekt in het bevorderen van sociale cohesie van en voor de oudere en de andere bewoners in de buurt. Uit een lange reeks van onderzoeken blijkt dat het onderhouden van sociale netwerken een onmisbare voorwaarde is voor het behoud van zelfstandigheid. Een goed functionerend stadsdorp is daarbij waardevol en lonend. Bewoners die andere mensen in de buurt kennen zijn gelukkiger en ervaren meer kwaliteit van leven. Dichtbij kennen en gekend worden is leuker, interessanter, en goed voor de gezondheid.

Voor het stadsdorp als geheel is het ook belangrijk want als je elkaar niet kent komen er allerlei voor het stadsdorp belangrijke zaken, zoals onderlinge hulp, niet van de grond. Zowel senioren als niet-senioren kunnen hiervan profiteren. Wij streven daarom ook naar deelname vanuit alle leeftijdsgroepen uit de buurt.

Trefwoorden van ons stadsdorp zijn: coöperatief, open voor iedereen, van onderop opbouwen, zaken simpel houden, waar nuttig samenwerken met professionals, ondernemers, (lokale) overheid, en natuurlijk de andere, mn. Amsterdamse, stadsdorpen.

In ons stadsdorp gaat het om indirecte wederkerigheid. Het is geven en nemen, zonder dat er tegenover elk ‘geven’ meteen een tegenprestatie, zoals een wederdienst of geld,  moet staan. Je kunt een beroep op iemand doen en je doet af en toe iets voor een ander. Daarbij hoort dat je wél zelf moeten aangeven wat je grenzen zijn.

Overigens: in de Rivierenbuurt werd al honderd jaar geleden van alles voor en door mensen georganiseerd. Het idee van coöperatieve samenwerking was in het begin van het plan Berlage springlevend. Wij bouwen daarop voort.